fbpx

KONTAKT

GNG IMAGES S.R.O.

Showroom: Komárnanska 46, 947 01 Hurbanovo

Telefón:
+421 944 779 297

E-mail: gabriel@slatedesign.sk

Otváracie hodiny:
Pondelok-Piatok: 09:30–16:30

Obhliadka kamenných dýh v našom showroome, po telefonickej dohode.

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať .

S pozdravom:
Krisztián Ivicsics

Country Sales Manager Slovakia
tel.: +421 944 779 297

 

Ochrana údajov

Vážený Návštevník!

Keď navštívite našu internetovú stránku www.slatedesign.sk a/alebo sa prihlásite na odber nášho newslettera, poskytnete nám aj Vaše osobné údaje. Tieto informácie o ochrane osobných údajov boli vyhotovené z dôvodu, aby ste boli vedomí toho, presne ktoré Vaše údaje, v akej miere a akým spôsobom spravujeme. Spoločnosť Slate Design Kft. považuje za dôležité chrániť osobné údaje svojich klientov a partnerov a rešpektovať právo na informačné sebaurčenie. Preto spravuje osobné údaje dôverne a uskutoční všetky bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, ktoré zaručujú bezpečnosť údajov.

Správca dát

 • Slate Design Kft.
 • Sídlo: 3324 Felsőtárkány, Virág u. 24., Maďarsko

Prevádzkovateľ webstránky

 • Regina BOTOS szčo
 • 1113 Budapest, Nagyszőlős u. 21/I., Maďarsko
 • E-mail: info@cascara.hu

Osoba zodpovedná za ochranu údajov

Osobné údaje

Za osobný údaj sa považuje akýkoľvek údaj, ktorý s vami môže byť prepojený, na základe ktorého je možné Vás identifikovať. K tomu, aby sme Vaše osobné údaje uskladnili, je potrebný Vaš predchádzajúci súhlas.

Vaše osobné údaje môžeme obdržať dvojakým spôsobom, buď pomocou súborov cookies na našej webovej stránke, alebo prihlásením na náš newslettera, resp. ak vyplníte niektorý z formulárov na zaslanie cenovej ponuky, vzorky alebo kontaktného formulára.

Cookies

Čo treba vedieť v súvislosti s použitím cokkies na webstránke a jeho výhodami.

V záujme zlepšenia používateľským zážitkov – obdobne ako iné webstránky – aj my používame cookies. Súbory cookies sú malé textové súbory uložené vo vašom počítači, tablete alebo mobilnom telefóne počas prezerania webových stránok. Cookies používame z nasledujúcich dôvodov:

 • Prevádzkovanie webovej stránky zhodne s očakávaniami návštevníkov
 • Zabránenie tomu, aby pri každej návšteve webovej stránky sa museli členovi a zákazníci v príslušným častiach prihlasovať
 • Zapamätanie nastavení pri každej návšteve
 • Zlepšenie bezpečnosti a rýchlosti webovej stránky
 • Prispôsobenie webovej stránky v záujme urýchlenia prístupu k potrebným informáciám
 • Neustály vývoj a zlepšenie webovej stránky
 • Podpora efektívnejšej marketingovej aktivity

Cookies nepoužívame na nasledujúce účely:

 • Zhromažďovanie údajov vhodných na identifikáciu (bez výslovného súhlasu užívateľa)
 • Zhromažďovanie dôverných údajov (bez výslovného súhlasu užívateľa)
 • Postúpenie údajov spoločnostiam vykonávajúcim reklamnú činnosť
 • Postúpenie údajov vhodných na identifikáciu externej strane
 • Vyplatenie provízie z predaja

Čo treba ďalej vedieť v súvislosti s cookies

Cookies potrebné k fungovaniu webovej stránky (naše cookies)

Cookies okrem prevádzkovania webovej stránky používame pre nasledovné dôvody:

 • Určenie stavu prihlásenia
 • Zapamätanie vyhľadávacích nastavení
 • Zapamätania jazykových nastavení
 • Určenie akceptovania podmienok používania
 • Povolenie komentárov k webovej stránke
 • Vytvorenie obsahu webovej stránky na uspokojenie potrieb návštevníkov
 • Uchovávanie informácií o tom, či sme už našim používateľom položili určité otázky (napr. odmietli použiť našu aplikáciu alebo sa nechceli zúčastniť prieskumu)

Niektoré cookies sa aktivujú už aj pred ich povolením, ak sa rozhodnete, že chcete tieto alebo už povolené vypnúť, podrobné pokyny nájdete na nasledujúcich odkazoch:

Cieľom správy údajov súvisiacich s cookies: identifikovať, rozlíšiť používateľov, identifikovať aktuálny pracovný postup používateľov, ukladať údaje, ktoré v rámci toho poskytujú, zabrániť strate údajov, identifikovať a sledovať používateľov, zobraziť prispôsobené ponuky pomocou údajov zaznamenaných počas návštevy webových stránok.

Spravované osobné údaje: identifikačné číslo, dátum, čas, ako aj predtým navštívená stránka.

Trvanie spracovania údajov: maximálne 4 roky.

Ďalšie informácie o cookies nájdete na adrese: https://www.adatvedelmiszakerto.hu/cookie

Prihlásenie na odber newslettera

Spoločnosť Slate Design Kft. spravuje v tomto prípade také osobné údaje, ako e-mailová adresa. Je potrebné aby ste vedeli, že v prípade prihlásenia na odber neobdržíte žiadne nevyžiadané newsletter, len a výlučne na tému, na ktorú ste sa prihlásili. Prihlásiť sa môžete začiarknutím políčka vedľa príslušnej témy. Predtým, ako tak uskutočnite, musíte odkliknúť, že ste informácie o ochrane údajov prečítali.

Evidenčné číslo správy dát: NAIH-144249/2018.

Účel a rozsah spravovania osobných údajov

Vaše osobné údaje spravujeme len za takým účelom, na ktorý ste poskytli predchádzajúci súhlas. Môže ísť o poskytnutie informácií a pozvánok, ktoré vám boli zaslané na tému, ktorú hľadáte, resp. o zabezpečenie toho, aby bola webová stránka viac užívateľsky prístupná. Vami zadané osobné údaje v žiadnej forme neposkytneme tretej strane.

Osobné údaje, ktoré spravujeme:

 • IP-adresa je potrebná na diagnostiku možných problémov s načítaním webovej stránky, k administrácii webovej stránky a k demografickým údajom.
  IP adresa je séria čísel, ktoré jasne identifikujú počítače a mobilné zariadenia používateľov internetu. Pomocou IP adresy je možné geograficky určiť návštevníka, ktorý daný počítač používa. Adresy navštívených stránok, ako aj údaje o dátume a čase nie sú sami od seba vhodné na identifikáciu dotyčnej osoby, ale ak sa kombinujú s inými údajmi (napr. poskytnutými počas registrácie), môžu sa použiť na vyvodenie záverov o používateľovi.
 • E-mailová adresa a meno: K týmto údajom sa dostaneme len v tom prípade, ak ich zadáte priamo Vy vyplnení jedného formulára, alebo zaslaním e-mailu.

Trvanie správy údajov

Správa údajov začína v deň prihlásenia sa na odber newslettera a trvá do zaslania Vašej žiadosti o výmaz, resp. do odvolania súhlasu so zasielaním oznámení.

Právny základ spravovanie osobných údajov

Právnym základom pre správu označených osobných údajov je dobrovoľný súhlas používateľa, ktorý sa zakladá na vhodnej informovanosti.

Odkazy na iné stránky

Naša stránka obsahuje aj odkazy na iné webové stránky tretích strán. Spoločnosť Slate Design Kft. nemá vplyv na používané praktiky týchto strán čo sa týka správy a ochrany údajov. Také stránky sú Facebook a Instagram.

Google Analytics

Táto webová stránka využíva internetovú analytickú službu (Google Analytics), ktorú poskytuje spoločnosť Google Inc. Služba Google Analytics umožňuje analýzu používania webovej lokality. Informácie o používaní webovej stránky sa zvyčajne prenášajú a ukladajú na serveroch Google v USA. Spoločnosť Google tieto informácie využíva v mene prevádzkovateľa webovej stránky na vyhodnotenie používania webovej stránky, na zostavenie správ o aktivite webovej lokality, ako aj na poskytovanie ďalších služieb týkajúcich sa aktivít webovej stránky a používania internetu prevádzkovateľovi webovej stránky. Údaje spracované službou Google Analytics, ako súčasť služby Google Analytics (napr. IP adresa) nebudú zlúčené s inými údajmi Google.

Ďalšie údaje o správe údajov o používaní webovej lokality nájdete na stránke https://www.google.com/intl/hu/policies/.

Dispozičné práva používateľov k správe svojich údajov, resp. k ich vymazaniu

Každý návštevník, náš partner a zákazník môže požiadať o informácie o správe svojich osobných údajov. Správca údajov na žiadosť poskytne dotknutej osobe písomne, bezplatne v priebehu 25 dní informácie o údajoch, ktoré spravuje, účele spracovania údajov, jeho právnom základe, trvaní, názve spracovateľa údajov, jeho adrese (sídla) a o jeho činnosti súvisiacej s riadením údajov, ďalej o tom kto a za akým účelom obdrží alebo obdržal tieto údaje. Informácie je možné vyžiadať na korešpondenčnej adrese správcu údajov, alebo na e-mailovej adrese info@slatedesign.hu, uvedením vašej korešpondenčnej adresy.

Používatelia môžu namietať proti spracovaniu svojich osobných údajov, v rámci toho môžu požiadať aj o opravu a výmaz, uzavretie a označenie ich osobných údajov na korešpondenčnej adrese správcu, resp. na e-mailovej adrese info@slatedesign.hu.

Ak osobný údaj nezodpovedá skutočnosti a správca údajov má k dispozícii skutočný osobný údaj, správca údajov osobný údaj opraví bez zbytočného odkladu.

Správca údajov – bez zbytočného odkladu – vymaže osobný údaj dotknutej osoby, ak je spracovanie údajov nezákonné, žiada to– v zmysle §14 písm. c) zákona o práve na informácie a slobode informácií – dotknutá osoba (s výnimkou povinnej správy údajov), zanikol účel správy údajov alebo uplynula lehota stanovená zákonom na uchovávanie údajov, bolo to nariadené súdom alebo Národným úradom na ochranu údajov a slobodu informácií, spracovanie údajov je neúplné alebo nesprávne – a tento stav nemôže byť právne napravený – za predpokladu, že vymazanie nie je vylúčené zákonom.

Správca údajov rovnako vymaže osobné údaje, ak tie už nie sú na daný účel potrebné, dotknutá osoba svoj súhlas zoberie späť a neexistuje žiadny iný právny základ na správu údajov, dotknutá osoba namieta proti správe údajov.

Správca údajov uzavrie osobné údaje dotknutej osoby, ak o to dotknutá osoba požiada alebo ak na základe dostupných informácii možno predpokladať, že vymazanie by bolo v rozpore s oprávneným záujmom dotknutej osoby. Uzamknuté osobné údaje môžu byť spracované dovtedy, kým účel správy údajov, ktorý vylučuje vymazanie osobných údajov trvá.

Správca údajov označí ním spravovaný osobný údaj, ak dotknutá osoba spochybňuje jeho správnosť a presnosť, avšak nesprávnosť alebo nepresnosť dotknutých osobných údajov sa nedá jednoznačne stanoviť.

O oprave, uzamknutí a zmazaní údajov treba informovať dotknutú osobu a všetky osoby, ktorým bol údaj predtým zaslaný. Oznámenie nie je nutné, ak to vzhľadom na účel správy údajov neporušuje oprávnený záujem dotknutej osoby.

Ak správca údajov nesplní žiadosť dotknutej osoby o opravu, uzamknutie alebo výmaz, skutočný a právny dôvod odmietnutia žiadosti o opravu, uzamknutie alebo výmaz oznámi do 25 dní odo dňa obdržania žiadosti písomne, alebo so súhlasom dotknutej osoby elektronicky. Správca údajov – v prípade odmietnutia žiadosti o opravu, uzamknutie alebo výmaz – informuje dotknutú osobu o opravných prostriedkoch uplatniteľných na súde, ďalej o možnosti obrátiť sa na Úrad.

Správca údajov označí ním spravovaný osobný údaj, ak dotknutá osoba spochybňuje jeho správnosť a presnosť, avšak nesprávnosť alebo nepresnosť dotknutých osobných údajov sa nedá jednoznačne stanoviť.

O označení musí byť informovaná dotknutá osoba, ďalej každá ďalšia osoba ktorej bol údaj za účelom správy údajov predtým zaslaný. Oznámenie nie je nutné, ak to vzhľadom na účel správy údajov neporušuje oprávnený záujem dotknutej osoby.

Ak máte pocit, že spoločnosť Slate Design Kft. porušila vaše právo na ochranu osobných údajov, žiadame, aby ste s nami nadviazali kontakt a aby sme prípadné porušenie práva napravili. Opravný prostriedok môžete uplatniť na civilnom súde (o náhradu škody) alebo na Národnom úrade na ochranu údajov a slobodu informácií (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, poštová adresa: 1530 Budapest, P.O.BOX: 5.; telefón: 06 1 391 1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.huhttps://www.naih.hu/online-uegyinditas.html). Príslušné informácie a podrobné právne ustanovenia sú obsiahnuté v zákone č. CXII. z roku 2011 o práve na informácie a slobodu informácií.

Bezpečnostné opatrenia týkajúce sa údajov

Spoločnosť Slate Design Kft. používa ochranu založenú na modernej bezpečnostnej technológii, ktorá umožňuje bezpečné spravovanie dát (vrátane osobných údajov).

Výhrady

Správca údajov si vyhradzuje právo na zmenu svojho vyhlásenia na ochranu údajov. Môže to nastať najmä vtedy, ak sa rozšíri rozsah služieb alebo ak to právny predpis povinne predpisuje. Zmena správy údajov nemôže znamenať správu osobných údajov odlišnú od jej účelu. Správca údajov zverejní súvisiace informácie 15 dní vopred na svojej webovej stránke.

VYŽIADAŤ BEZPLATNÉ VZORKY

Radi by ste vyskúšali kamenné dyhy SlateDesign? Vyberte si 3 vzorky, ktoré vám BEZPLATNE zašleme do 1 týždňa.

V prípade záujmu o kompletnú súpravu vzoriek nás kontaktujte, prosím. Farebné vzory si môžete pozrieť v položke menu PRODUKTY .

Ktorý druh výrobku vás zaujíma?

LiteStone – ultratenká kamenná dyhaTranslucent – priesvitná kamenná dyha

ÍLOVITÁ BRIDLICA

Indian AutumnRusticSahara WhiteMulti PinkMulti ColourAntracit GreyCalifornia GoldTerra RedTan

SĽUDA

D. BlackBlackCopperCopper NewJade GreenOcean GreenD. GreenGoldenSilver ShineSilver Shine GoldBurning ForestGalaxy BlackSilver GreyStar Galaxy

PIESKOVEC

Rainforest BrownRainforest GreenTeakwoodRedBlack LineSand Travertin

VÁPENEC

Crystal WhiteCement GreenSapphire Green

ÍLOVITÁ BRIDLICA

Indian Autumn – TranslucentRustic – TranslucentSahara White – TranslucentMulti Pink – TranslucentMulti Colour – TranslucentAntracit Grey – TranslucentCalifornia Gold – TranslucentTerra Red – TranslucentTan – Translucent

SĽUDA

D. Black – TranslucentBlack – TranslucentCopper – TranslucentCopper New – TranslucentJade Green – TranslucentOcean Green – TranslucentD. Green – TranslucentGolden – TranslucentSilver Shine – TranslucentSilver Shine Gold – TranslucentBurning Forest – TranslucentGalaxy Black – TranslucentSilver Grey – Translucent

Týmto udeľujem súhlas spoločnosti Slate Design Kft., prevádzkovateľovi stránky slatedesign.sk, so spracúvaním mojich osobných údajov v súlade s nariadením GDPR.

KONTAKT

Inovatívny kamenný obklad

GNG IMAGES S.R.O.

Showroom: Komárnanska 46, 947 01 Hurbanovo

Telefón: +421 944 779 297

E-mail: info@slatedesign.sk

Otváracie hodiny:
Pondelok-Piatok: 09:30–16:30

Obhliadka kamenných dýh je v našom showroome možná po telefonickej dohode.

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať .

S pozdravom:
Krisztián Ivicsics

Country Sales Manager Slovakia
tel.: +421 944 779 297

Newsletter